ДГ №14 "Славейче"
Детска градина в град Перник

Предстоящо обучение на педагогическите специалисти

19.04.2023

  1. Тема на обучението - "Безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и училище"
  2. Място на провеждане - ДГ №2 "Родолюбче" - гр.Перник
  3. Период на провеждане - 13.05.2023г.
  4. Начален и краен час - 08:30-15:45ч.
  5. Наименование на обучителната организация - "Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти"
  6. Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие - 9