ДГ №14 "Славейче"

Детска градина в град Перник

Ние от ДГ №14 "Славейче"искаме децата да получават най-доброто от нас, възрастните. Да съпреживяват истинските неща в живота, да се радват на красивото, да направят добро, да могат да отстояват мненията си, да търсят верния път и да постигат желанията си, да се вслушва, да се борят,да откриват, да съграждат, да се стремим да ги водим по пътя за познанието, играта, труда и общуването.

Стратегията на детската градина е насочена към създаване на благоприятни условия за успешно интегриране и социализиране на деца със специални образователни потребности.

Създаване на материални, психолого-педагогически и медицински условия за здравен дневен режим - туризъм, осигуряващ психологическо и физическо развитие на децата.

Активно участие на родителите в живота на детската градина чрез "Ден на отворените врати".

 

 

 

Сигнали за отпаднали от образвателната система деца и за такива в риск от отпадане може да подавате на:

Телефон: 0800 10 112 Email: obhvat@mon.bg

Актуални новини