ДГ №14 "Славейче"
Детска градина в град Перник

Прием 2024/2025 учебна година

Прием на деца за 2024/2025 учебна година

Уважаеми родители,

документи за учебната 2024/2025 година се приемат от 02.01.2024г.. до 30.04.2024г.  в деловодството на ДГ №14 "Славейче" и по електронен път на email адрес slaveiche_@abv.bg.

Задължителни документи са:

- заявление по образец на ДГ

- копие от Акт за раждане

- служебни бележки от работодател и на двамата родители, че работят

Заявления, подадени по електронен път в неработни дни, се входират в деловодството на ДГ в първия работен ден след това!

Класирането на децата ще бъде обявено до 20.05.2024г.