ДГ №14 "Славейче"
Детска градина в град Перник

Прием 2023/2024 учебна година

Прием на деца за 2023/2024 учебна година

Уважаеми родители,

документи за учебната 2023/2024 година се приемат от 03.01.2023г.. до 29.04.2023г.  в деловодството на ДГ №14 "Славейче" и по електронен път на email адрес slaveiche_@abv.bg.

Задължителни документи са:

- заявление по образец на ДГ

- копие от Акт за раждане

- служебни бележки от работодател и на двамата родители, че работят

Заявления, подадени по електронен път в неработни дни, се входират в деловодството на ДГ в първия работен ден след това!

Класирането на децата ще бъде обявено до 20.05.2023г.

Прикачени документи

Заявление за прием - образец